เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัล “Education Achievement Awards” ปี 2020

519

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Education Achievement Awards ปี 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ โดยได้รับเกียรติจากสุรพล ทองทูลทรัพย์ ผู้แทนประจำประเทศไทยของสถาบัน Limra Loma ให้เกียรติมอบรางวัล โดยรางวัล “Education Achievement Awards ปี 2020 นี้ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรในการพัฒนาวิชาชีพให้เชี่ยวชาญตามมาตฐานสากล เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรที่ครบวงจร โดยมีทีมผู้บริหารบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วบ พิตราภรณ์บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส, สาธิกา จินานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  และ นริศ อจละนันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ร่วมด้วย ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย