ตรวจความพร้อม “New Normal Service” สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์

535

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา (กลาง) รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นางอรชร ว่องพรรณงาม (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และนายประจวบ น้อยอามาตย์ (ซ้ายสุด) หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เขตปทุมวัน เข้าเยี่ยมชมสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เพื่อดูความพร้อมสำหรับการจัดงานแบบ New Normal Service ภายใต้มาตรฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางกัญญวรรณ ยุกตะนันทน์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ให้การต้อนรับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในสุขอนามัยของการจัดงานประชุม สัมมนา และนิทรรศการ ซึ่งจะเริ่มจัดงาน MITR MARKETPLACE for CU” ระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2563 เป็นงานแรก

The Viriyah Insurance