เอสซี แอสเสทฯ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

416

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร  ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สำนักงานใหญ่ อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ ๓

The Viriyah Insurance