กรมอนามัยชื่นชม เมกาบางนา-อิเกีย ผ่านฉลุยมาตรการป้องกันโควิด-19

1677

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นำโดย แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอบางพลี และเทศบาลเมืองบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ศูนย์การค้าเมกาบางนา และอิเกียบางนา โดยมี ปพิตชญา สุวรรณดี กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าเมกาบางนา และ รอย เดวาร์ ผู้จัดการสโตร์
อิเกีย บางนา
เป็นผู้ให้ข้อมูล

โดยกรมอนามัย เน้นย้ำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และหมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอลล์ และมีการวางแผนล่วงหน้าซึ่งจะช่วยให้ใช้เวลาภายนอกบ้านน้อยที่สุด เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีร่วมกันในการป้องกันโรคโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมให้คำชมจากอธิบดีกรมอนามัยว่า ศูนย์การค้าเมกาบางนา และอิเกียบางนา มีการจัดการตามแนะนำด้านการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย

ขณะที่ กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าเมกาบางนา กล่าวว่า ศูนย์การค้าเมกาบางนามีมาตรการความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการและพนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้นทั่วทั้งศูนย์ฯ ภายใต้แคมเปญ “ห่างกันอย่างโปร” (Social Distancing Expert) ตอบโจทย์ วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ “Social4Carings” เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี

362Degree.com