บัณฑูร ล่ำซำ ลาออกจากเป็นประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย ตั้งกอบกาญจน์ รักษาการประธานกรรมการ ขัตติยา เป็นซีอีโอ

251

คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย ประกาศแต่งตั้งนางสาวขัตติยา อินทรวิชัย เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหญิงคนแรกของธนาคาร และเป็นคนแรกที่ไม่ใช่ตระกูลล่ำซำ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 นายบัณฑูร ล่ำซำ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย ต่อคณะกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป  

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารมีมติแต่งตั้งให้ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร  รองประธานกรรมการ (อิสระ) เป็นรักษาการประธานกรรมการ ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระคนแรกของธนาคาร 

Namseng Insurance

ทั้งนี้ บอร์ดกสิกรไทย ได้พิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ในการประกาศยกย่อง นายบัณฑูร ล่ำซำ โดยมอบฉายา “ประธานกิตติคุณ (Chairman Emeritus)”  ซึ่งฉายานี้จะไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของธนาคาร แต่เป็นการยกย่องให้เกียรตินายบัณฑูร ล่ำซำ ที่ได้ร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทยเป็นเวลา 40 ปี ได้สร้างคุโณปการอย่างอเนกอนันต์ให้กับธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้นำองค์กรให้เจริญก้าวหน้า มั่นคงอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาล สามารถนำธนาคารผ่านวิกฤตสำคัญของประเทศและของโลกได้หลายครั้ง จนทำให้ธนาคารกสิกรไทยเป็นหนึ่งในองค์กรต้นแบบที่เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น การมอบฉายา “ประธานกิตติคุณ (Chairman Emeritus)” จึงเป็นเกียรติยศอันเหมาะสมน่ายกย่องที่นายบัณฑูร ล่ำซำ สมควรได้รับจากธนาคารกสิกรไทย

AIA Health Happy