‘มูลนิธิคุณป้าทองคำ เมฆโต’ MK Group บริจาค 5 ล้าน เพื่อซื้อเครื่องตรวจเชื้อโควิด-19

301

มูลนิธิคุณป้าทองคำ เมฆโต โดย คุณฤทธิ์ และคุณยุพิน ธีระโกเมน แห่งเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป มอบเงินบริจาค จำนวน 5,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำหรับจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นการเร่งด่วน เพื่อช่วยให้การตรวจไวรัสชนิดนี้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

362Degree.com