โล่งอก!! ‘ศิริบัญชา’ เปิด inbox ให้ผู้ป่วยที่จำเป็นเร่งด่วน สั่งซื้อแอลกอฮอล์ 70% ได้โดยตรง

1794

กลายเป็นของหายากไปแล้วสำหรับหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ 70% ซึ่งการขาดตลาดของสองสิ่งนี้ส่งผลกระทบไปถึงผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โดยตรง

ล่าสุด วันนี้ (15 มี.ค.63) บริษัท ศิริบัญชา จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย “ยาเอทิล แอลกอฮอล์ 70% ศิริบัญชา” ก็ได้ลงประกาศในเพจ ‘Siribuncha ศิริบัญชา’ แจ้งให้ผู้ป่วยสามารถลงทะเบียนทางช่องข้อความ โดยแนบหลักฐานบัตรประจำตัวผู้ป่วย เพื่อสั่งซื้อแอลกอฮอล์ 70% ได้เป็นกรณีพิเศษ ขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือลูกค้าทั่วไปเปิดโอกาสให้ผู้มีความจำเป็นเร่งด่วนได้ใช้สิทธิ์ก่อน

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย

“สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้สินค้ากลุ่มแอลกอฮอล์เป็นที่ต้องการอย่างมาก

ทาง บริษัท ศิริบัญชา จำกัด รับรู้และตระหนักถึงปัญหานี้และมีความห่วงใย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้แอลกอฮอล์ในชีวิตประจำวัน จึงมีนโยบายเร่งด่วนเปิดจำหน่ายแอลกอฮอลล์ 70%โซลูชั่น (แบบน้ำ)ให้ผู้ป่วยโดยตรงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

โดยสามารถติดต่อได้ผ่านทางช่องข้อความหน้าเพจศิริบัญชาพร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวผู้ป่วยและแนบหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

และเพื่อให้ลูกค้ากลุ่มผู้ป่วยที่มีความจำเป็นสามารถเข้าถึงสินค้า ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้ติดต่อเข้ามาก่อนนะคะ”

The Viriyah Insurance