ทีเอ็มบีและธนชาต จับมือเครือเบทาโกร เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจด้วย Digital Lean Supply Chain Solution

267

นายเสนธิป ศรีไพพรรณ (ที่ 2จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ TMB ร่วมมือกับเครือเบทาโกร โดยนางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานการจัดการทางการเงิน บัญชีและระบบสารสนเทศ จัดสัมมนาให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมในเครือเบทาโกร เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจด้วย Digital Lean Supply Chain Solution การลดต้นทุนจากความสูญเปล่า รวมทั้งนำ Data Analytic มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจเกษตร ทำให้กลุ่มลูกค้าสามารถปรับตัวได้ในโลก Digital Disruption และการบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เมื่อเร็วๆ นี้

Namseng Insurance