คปภ. นำทีมอุตสาหกรรมประกันภัยไทย มอบกรมธรรม์คุ้มครอง COVID-19 วงเงิน 3,500 ล้านบาทแก่บุคลากรทางการแพทย์

349

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ได้เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คปภ. นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย และผู้บริหารบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน 20 บริษัท เพื่อมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งต่อแก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ชั้น 3

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีศูนย์กลางการแพร่ระบาด ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการกำหนดมาตรการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว และได้ออกมาตรการในการดูแลช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 15 มาตรการไปแล้วนั้น

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย

สำนักงาน คปภ. ยังมีความห่วงใยบุคลากรซึ่งมีความสำคัญในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด จึงได้ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย และบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน 20 บริษัท ประกอบด้วย

บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.ทิพยประกันภัย บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 บมจ.เทเวศประกันภัย บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บมจ.สินทรัพย์ประกันภัย บมจ.ธนชาตประกันภัย บมจ.ไทยประกันภัย บมจ.แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ บ.นิวอินเดีย แอสชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย บมจ.ฟอลคอลประกันภัย บมจ.มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย กลุ่มบริษัท เอไอจี ประเทศไทย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย และ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย

มอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งสิ้น 70,000 ฉบับ เบี้ยประกันภัย จำนวน 7 ล้านบาท โดยมีวงเงินความคุ้มครองรวมทั้งสิ้น จำนวน 3,500 ล้านบาท

สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะให้ความคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความคุ้มครองทันทีที่ตรวจพบ จำนวน 50,000 บาทต่อคน

“สำนักงาน คปภ. ขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ทุ่มเทสรรพกำลังในการดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง รวมถึงขอขอบคุณภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ที่มีส่วนสนับสนุนในการนำระบบประกันภัยเข้าไปรองรับสถานการณ์และทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัยไทยเลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

362Degree.com