10 ผลิตภัณฑ์ปูนอินทรี คว้าใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อม

138

ตอกย้ำองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน สร้างสรรค์นวัตกรรม ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ควบคุม และดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ล่าสุด บัณฑิต งามขำ (ซ้าย) ผู้จัดการอาวุโสด้าน Operations บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือปูนอินทรี ตัวแทนบริษัทฯ รับมอบใบรับรอง “ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์” (Carbon Footprint of Products; CFP) สำหรับ 10 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อินทรีเพชรผง, อินทรีเพชร Easy Flow ผง, อินทรีเพชร Quick Cast ผง, อินทรีดำผง, อินทรีเพชร, อินทรีเพชรพลัสอินทรีแดง, อินทรีปูนเขียว, อินทรีทอง, และ อินทรีซูเปอร์ ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์” หรือ ฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction; CFR) สำหรับ 9 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อินทรีเพชรอินทรีเพชรพลัสอินทรีแดง, อินทรีปูนเขียว, อินทรีทอง, อินทรีซูเปอร์อินทรีเพชรผง, อินทรีดำผง และอินทรีเพชร Easy Flow ผง จาก ธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ (ขวา) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2562 ซึ่งมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ  เมื่อวันก่อน

362Degree.com