ธ.กรุงไทย ยกหนี้ให้ตำรวจและทหารที่เสียชีวิต พร้อมเงินช่วย 2 แสนบาท เหตุกราดยิงโคราช

391

ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ออกมาตรการช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และประชาชนที่เป็นลูกค้าของธนาคาร จากเหตุกราดยิงที่จ.นครราชสีมา ซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตพบว่า เป็นลูกค้าธนาคารประมาณ 48 ราย

1. กรณีเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่และเป็นลูกค้าธนาคาร ธนาคารยกหนี้ให้ทั้งหมด และมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัว จำนวน 200,000 บาท

Thailife Life Fit

2. กรณีบาดเจ็บ
2.1. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารที่บาดเจ็บสาหัสและเป็นลูกค้าของธนาคาร ธนาคารมอบเงินช่วยเหลือ 50,000 บาท และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี คงที่เป็นเวลา 5 ปี
2.2. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารที่บาดเจ็บทั่วไปและเป็นลูกค้าของธนาคาร ธนาคารมอบเงินช่วยเหลือ 20,000 บาท และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี คงที่เป็นเวลา 5 ปี

3. ลูกค้าของธนาคารที่เป็นประชาชนทั่วไป เสียชีวิต ธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี คงที่เป็นเวลา 5 ปี

นอกจากนี้ ธนาคารได้ประสานงานอย่างเต็มที่กับบริษัทประกันในเครือ เพื่อเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์อย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย