ก.แรงงาน-ประกันภัย-ออมสิน เร่งระดมความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเหตุ #กราดยิงโคราช

464

แม้จะเป็นช่วงวันหยุดยาว แต่หลายภาคส่วนก็กำลังเร่งระดมความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ‘จ่าคลั่ง’ กราดยิงประชาชนที่จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 กันอย่างเต็มที่ เนื่องจากมีข้าราชการ ลูกจ้าง ลูกค้า ประชาชน ผู้ประกันตน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากที่มีสิทธิ์เข้าถึงการรับผลประโยชน์ต่างๆ ดังนี้

• กระทรวงแรงงาน เร่งรัดจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างผู้ประกันตนพบว่า มีผู้เสียชีวิตที่เป็นลูกจ้างผู้ประกันตน จำนวน 6 ราย

-เป็นลูกจ้างเสียชีวิตเนื่องมาจากการทำงาน 2 ราย คือ

1.นายอำนาจ บุญเกื้อ คนจังหวัดนครราชสีมา ลูกจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยการ์ดพอร์ช ตำแหน่ง รปภ ห้างเทอร์มินอล เสียชีวิตในงาน ทายาทได้รับค่าทำศพ 33,600 บาท ค่าทดแทน 70% ของค่าจ้างรายเดือนจ่ายให้ทายาทเป็นเวลา 10 ปี เป็นเงิน 709,800 บาท เงินชราภาพ จำนวน 119,858 บาท ญาติจะจัดงานศพที่วัดบ้านหนองบัว ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

2.นายวันชัย เวชวรรณ์ คนจังหวัดบุรีรัมย์ ลูกจ้างบริษัทคลีนสแควร์ เดอะมอลล์ จำกัด ตำแหน่งพนักงานขายอุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์ เสียชีวิตในงาน ทายาทได้รับค่าทำศพ 33,600 บาท ค่าทดแทน 70% ของค่าจ้างรายเดือนจ่ายให้ทายาทเป็นเวลา 10 ปี เป็นเงิน 954,744 บาท เงินชราภาพ จำนวน 43,956 บาท ญาติจะจัดงานศพที่วัดบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา ต.แสลงพันธ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

-ผู้ประกันตนเสียชีวิตไม่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน 4 ราย คือ

1.นางนริศรา โชติกลาง คนจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตำแหน่งเภสัชกรโรงพยาบาล ป แพทย์ ทายาทได้รับประโยชน์ทดแทนเป็นค่าทำศพ 40,000 บาท เงินชราภาพ 206,434 บาท เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 90,000 บาท ญาติจะจัดการศพที่วัดหนองไผ่ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

2.นายวัชรพล พาณิชย์ คนจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตำแหน่งพนักงานราชการของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นครราชสีมา กรมป่าไม้ ทายาทได้รับประโยชน์ทดแทนเป็นค่าทำศพ 40,000 บาท เงินชราภาพ 121,382 บาท เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 90,000 บาท ญาติจะจัดการศพที่วัดสะแก อ.เมือง จ.นครราชสีมา

3.นายจักรพันธ์ ซีพิมาย คนจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ลูกจ้างบริษัท ราชสีมาช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ จำกัด ทายาทได้รับประโยชน์ทดแทนเป็นค่าทำศพ 40,000 บาท เงินชราภาพ 103,668.70 บาท เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 77,166 บาท ญาติจะจัดการศพที่วัดสระบัวเกลื่อน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

4.นางชญาภา แสงครบุรี ผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับสิทธิประโยชน์ค่าทำศพ 40,000 บาท เงินชราภาพ 2,255 บาท ญาติจะจัดการศพที่วัดหนองไผ่ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวน 10 ราย แบ่งเป็นเข้ารับการรักษาบาดเจ็บเล็กน้อยกลับบ้านแล้ว 4 ราย และเข้ารับการรักษาพยาบาล บาดเจ็บสาหัส ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 5 ราย และที่โรงพยาบาลราชสีมาฮอสพิทอล จำนวน 1 ราย

• คปภ.เร่งติดตามเยียวยาทุกสิทธิการประกันภัย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์กราดยิงที่โคราช มีผู้เสียชีวิตรวมคนร้าย 30 ราย และบาดเจ็บ 58 ราย เบื้องต้นได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสายกลยุทธ์องค์กร บูรณาการการทำงานร่วมกับสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค โดยสำนักงาน คปภ.ภาค 4 (นครราชสีมา) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบว่าผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ทำประกันภัยประเภทใดไว้บ้าง เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการนำระบบประภันภัยเข้าไปเยียวยาความสูญเสียในครั้งนี้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ได้รับรายงานเบื้องต้นว่า ห้างเทอร์มินอล21 โคราช ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้กับ บมจ.ทิพยประกันภัย โดยมีสัดส่วนของบริษัทที่ร่วมรับประกันภัย ดังนี้ บมจ.ทิพยประกันภัย 40% บมจ.ฟอลคอนประกันภัย 25% บมจ.อาคเนย์ประกันภัย 15% บมจ.แอกซ่าประกันภัย 10% บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย 10% และมีการทำประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) รวมทั้งยังมีการทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกกับ บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย โดยให้ความคุ้มครองในกรณีเกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก รวมถึงผู้เช่าภายในอาคารหรือพื้นที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากความบกพร่อง การประมาทเลินเล่อความผิดพลาดในการดำเนินงานของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย

นอกจากนี้ ยังตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมีการทำประกันภัยประเภทต่างๆ ได้แก่ ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันชีวิต ประกันสินเชื่อ ฯลฯ ไว้กับบริษัทประกันภัยหลายแห่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ.1186

• บสย. ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อธุรกิจ 2 ปีแรก

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนจากเหตุการณ์โคราช โดยฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อธุรกิจ 2 ปีแรก สำหรับ SMEs ที่ได้รับการผ่อนปรนการชำระหนี้กับธนาคาร และต้องการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนขยายสภาพคล่อง ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ บสย.สำนักงานเขตฯ (โคราช) โทรศัพท์ 081-8763911, 093-1348885 หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บสย. โทรศัพท์ 02-8909999 ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามการค้ำประกันสินเชื่อของมาตรการต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย

• ธนาคารออมสิน ยกหนี้ให้ตำรวจและทหารที่เสียชีวิต

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ จึงมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้าของธนาคารอย่างเร่งด่วน ดังนี้

1.กรณีเสียชีวิต หากเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารที่ปฏิบัติหน้าที่และเป็นลูกค้าของธนาคาร ธนาคารจะยกหนี้ให้ทั้งหมด และจะมอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับครอบครัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

2.กรณีเสียชีวิต สำหรับลูกค้าประชาชนทั่วไป ธนาคารจะลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ตลอดสัญญา

3.กรณีบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร หรือประชาชนทั่วไป ที่เป็นลูกค้าของธนาคาร ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี คงที่เป็นระยะเวลา 5 ปี

นอกจากนี้ จะพิจารณาเร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว

 

The Viriyah Insurance