กยศ. เพิ่มช่องทางรับชำระหนี้ผ่าน BigC

253

นายชัยณรงค์ กัจปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ ดร.ปิยะวรรณ ปิยะพงษ์ รองประธานฝ่ายธุรกิจบริการและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดช่องทางบริการรับชำระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้กู้ยืมเงินรุ่นพี่ที่ครบกำหนดชำระเงินคืน เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาสู่รุ่นน้อง โดยสามารถนำบิลมาชำระผ่านเคาน์เตอร์แคชเชียร์ที่บิ๊กซี มินิบิ๊กซี และร้านขายยาเพรียวทุกสาขา กว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

362Degree.com