“ลุงตู่” รับมอบของขวัญวันเด็กจากป่อเต็กตึ๊ง เพื่อส่งต่อให้เด็กและเยาวชนในวันเด็กปี 2563

232

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหารมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบชุดของขวัญวันเด็ก ประกอบด้วย สมุด ดินสอ และไม้บรรทัด จำนวน 180,000 ชิ้น แด่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่เด็กและเยาวชน เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็วๆ นี้

โดยวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดเตรียมสมุด ดินสอ และไม้บรรทัด เป็นของขวัญวันเด็กมอบให้เด็กนักเรียน เยาวชนในโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมเป็นจำนวน 5,100,000 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 30,600,000 บาท (สามสิบล้านหกแสนบาทถ้วน)

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย

ทั้งนี้ การมอบของขวัญวันเด็กเป็นหนึ่งในโครงการงานสังคมสงเคราะห์ที่มูลนิธิฯ จัดต่อเนื่องเป็นประจำมากว่า 60 ปี นับตั้งแต่ที่ทางราชการกำหนดให้มีวันเด็กแห่งชาติเมื่อปี 2502 เป็นต้นมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชน เติบโตเป็น “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

362Degree.com