PEA มอบเงิน 770 ล้านบาท ให้ 77 โรงพยาบาลจังหวัด เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

277

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบเงิน โครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบ มีนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยการสนับสนุนงบประมาณทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย

โครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งฯ ได้สนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาล ผ่านกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 77 แห่งๆ ละ 10 ล้านบาท โดยนายชยพล ธิติศักดิ์ ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบเงินปฐมฤกษ์ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ ส่วนโรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2562 จำนวน 29 แห่ง PEA จะส่งมอบเงินภายในเดือนมกราคม 2563 นี้ และโรงพยาบาลอีก 47 แห่งที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2563 PEA จะส่งมอบเงินในเดือนมิถุนายน 2563

362Degree.com