เบนซ์ตลิ่งชัน จัด LIVE Music for King Rama 9 ต่อยอดโครงการช่างคิดช่างทำ ในวันพ่อแห่งชาติ

405

เบนซ์ตลิ่งชัน จัด Showroom Live Music for King Rama 9 บรรเลงดนตรีในโชว์รูม โดยพนักงานเบนซ์ตลิ่งชันได้ร่วมกันขับร้องและเล่นดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 กว่า 49 บทเพลง ร่วมกับนักดนตรีมืออาชีพ เพื่อรับบริจาคจากบุคคลทั่วไป ถวายเป็นพระราชกุศลสมทบทุนเข้ามูลนิธิชัยพัฒนา

Thailife Life Fit

จิตติรัตน์ ตันตสิรินทร์ ผู้บริหารบริษัท เบนซ์ตลิ่งชัน จำกัด และผู้จัดตั้งโครงการ เปิดเผยว่า “เบนซ์ตลิ่งชัน มีเป้าหมายในการสร้างผู้นำในองค์กรที่สร้างประโยชน์ให้ตนเอง ผู้อื่น สังคมและประเทศเป็นวงกว้าง ซึ่งโครงการช่างคิดช่างทำ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สนับสนุนให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จัดทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยน้อมนำหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นต้นแบบในการดำเนินโครงการ”

ขณะที่ วีรพล จันทร์เมือง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการหลังการขาย กล่าวถึงกิจกรรมดังกล่าวว่า “วันนี้ได้จัดให้มีการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดยพนักงานของเบนซ์ตลิ่งชันเป็นผู้ขับร้อง ด้วยความตั้งใจที่อยากจะถ่ายทอดความภาคภูมิใจในการเกิดเป็นพสกนิกรชาวไทย โดยลูกค้าที่เข้ารับบริการในช่วงนี้ นอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินจากการฟังเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าแล้ว ยังสามารถร่วมกันบริจาคให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยผู้บริจาคจะได้รับหมวก limited edition ลายกราฟิกเลขเก้าที่เราจัดทำขึ้นเป็นพิเศษ และในส่วนบุคลากรในองค์กรเอง เราส่งเสริมกิจกรรมเพื่อให้เล็งเห็นความสำคัญของการแบ่งปัน ปลูกฝังจิตสาธารณะในการรับผิดชอบต่อสังคมในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ และเป็นผู้นำที่สร้างความเจริญก้าวหน้าให้คนรอบข้าง สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน”

สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนโครงการช่างคิดช่างทำ โดยเงินบริจาคทั้งหมดมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนา ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมที่ LINE@ : @benztalingchan

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย