พิธีอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” ครั้งแรกจากศรีลังกามาประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 15 ธ.ค.นี้

725

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร มูลนิธิธรรมดี และองค์กรภาคี จะจัดพิธีอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. โดยจะมีริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุจากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ตามเส้นทางถนนพระสุเมรุ ผ่านแยกสะพานวันชาติ มุ่งหน้าไปประดิษฐาน ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนเข้ากราบสักการะ “พระบรมเกศาธาตุ” ได้ทุกวันจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. (โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาว)

362Degree.com