ขสมก.จัดรถฟรี 19 เส้นทางรับผู้ร่วมเฝ้าฯรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 12 ธ.ค.นี้

202

ขสมก.จัดรถบริการฟรี 19 เส้นทางรับประชาชนร่วมเฝ้าฯรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร  โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 12 ธ.ค.นี้

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีหมายกำหนดการจะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562  ซึ่งรัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลืองเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดี ณ สถานที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดแนวเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนิน

เมืองไทยประกันภัย  ประกันการเดินทาง

โดย ขสมก.ได้จัดเดินรถโดยสารให้บริการฟรี จำนวน 19 เส้นทาง ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 22.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่จะเดินทางมาเฝ้าฯ รับเสด็จ และชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.จัดรถโดยสารปรับอากาศชานต่ำ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) และรถโดยสารปรับอากาศยูโรทูวิ่งในเส้นทางเดินรถเฉพาะกิจ (จอดรับ-ส่งทุกป้าย) จำนวน 6 เส้นทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณหน้าร้านอาหารสกายไฮ

เส้นทางที่ 2 สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร)-สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งพระนคร)

เส้นทางที่ 3 วงเวียนใหญ่–สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณสถานีรถไฟธนบุรี และบริเวณหน้าวัดกัลยาณมิตร

เส้นทางที่ 4 สนามศุภชลาศัย–สนามหลวง จอดรับ ส่ง บริเวณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

เส้นทางที่ 5 สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่)-สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี)

เส้นทางที่ 6 สถานีรถไฟหัวลำโพง – สนามหลวง จอดรับ – ส่ง บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร)

  1. จัดรถโดยสารปรับอากาศชานต่ำ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) และรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู วิ่งในเส้oทางเดินรถ Shuttle Bus (รับจากจุดจอด – จุดส่ง) จำนวน 11 เส้นทาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เส้นทางที่ 1 เมืองทองธานี, ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ–สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร)

เส้นทางที่ 2 สโมสรตำรวจ, ม.เกษตรศาสตร์-สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร

เส้นทางที่ 3 สโมสรทหารบก, กทม.2-สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

เส้นทางที่ 4 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต–สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

เส้นทางที่ 5 ที่จอดรถ MRT สำนักงานใหญ่, MRT ลาดพร้าว, ศาลอาญา, จอดรับ-ส่ง บริเวณ ม.เทคโนโลยี สำนักงานอัยการสูงสุด, SCB สำนักงานใหญ่-สนามหลวง ราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

เส้นทางที่ 6 อีเกีย, เมกาบางนา, ไบเทคบางนา–สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เส้นทางที่ 7 ท่าเรือคลองเตย, โรงงานยาสูบ, จอดรับ-ส่ง บริเวณ ม.ธรรมศาสตร์ แอร์พอร์ต เรลลิ้งก์ มักกะสัน–สนามหลวง ท่าพระจันทร์

เส้นทางที่ 8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า จอดรับ-ส่ง บริเวณ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง–สนามหลวง หน้าร้านอาหารสกายไฮ

เส้นทางที่ 9 เซ็นทรัลพระราม 2, โรงเรียนบางมดวิทยา – สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณท่าเตียน

เส้นทางที่ 10 พุทธมณฑลสาย 4, เซ็นทรัลศาลายา, อู่บรมราชชนนี, จอดรับ-ส่ง บริเวณใต้สะพาน วิทยาลัยทองสุข – สนามหลวง พระราม 8 (ฝั่งธนบุรี)

เส้นทางที่ 11 เซ็นทรัลเวสเกต-สนามหลวง จอดรับ-ส่ง บริเวณใต้สะพาน สมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี)

  1. จัดรถโดยสารธรรมดา วิ่งในเส้นทางเดินรถ Shuttle Bus แทนเรือข้ามฟาก (รับจากจุดจอด – จุดส่ง) จำนวน 2 เส้นทาง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เส้นทางที่ 1 สะพานกรุงธน (หน้าโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์) – สนามหลวง จอดรับ – ส่ง บริเวณใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า (ฝั่งพระนคร)

และ เส้นทางที่ 2 สะพานกรุงธน (หน้าสถานีดับเพลิงสามเสน) – สนามหลวง จอดรับ – ส่ง บริเวณใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า (ฝั่งพระนคร)

สำหรับความพร้อมของรถโดยสาร ขสมก.ได้นำรถโดยสารปรับอากาศชานต่ำ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)  ซึ่งเป็นรถพลังงานสะอาด มีความสะดวก สบายในการขึ้น-ลง  และรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ซึ่งใช้น้ำมันดีเซล B 20  มาให้บริการประชาชน  เนื่องจากรถโดยสารดังกล่าว  มีอัตราการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ค่อนข้างต่ำ  จึงช่วยลดมลพิษในอากาศ  นอกจากนี้ ได้ประสานบริษัทเหมาซ่อม ตรวจเช็ครถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  รวมถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองต่าง ๆ  ตรวจเช็คระบบไอเสีย และตรวจวัดควันดำ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  พร้อมทั้งให้พนักงานขับรถโดยสาร ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารและอุปกรณ์ส่วนควบ  ก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน

ด้านความปลอดภัย  กำชับพนักงานขับรถโดยสาร ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด  พร้อมทั้งตรวจใบอนุญาต ตรวจวัดแอลกอฮอล์  ตรวจความพร้อมด้านร่างกายของพนักงาน ก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร

ส่วนพนักงานเก็บค่าโดยสาร  ให้อำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการในการขึ้น – ลงรถอย่างใกล้ชิด  บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย  และคอยสังเกตพฤติกรรมต้องสงสัย หากพบเห็นสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที

นอกจากนี้ ขสมก.ได้จัดหัวหน้างาน  เจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษ และพนักงานจิตอาสา คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่เดินทางมาร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ จุดรับ – ส่งรถ Shuttle Bus  และป้ายหยุดรถโดยสารที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น  เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทาง เข้าร่วมเฝ้าฯรับเสด็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

362Degree.com