ศูนย์การค้าโอ.พี.เพลส ร่วมกับ Prezioso จัดกิจกรรม “คิดถึงพ่อ ทำดีเพื่อพ่อ”

352

ดร. ท่านผู้หญิง ภรณีมหานนท์  รองราชเลขานุการในพระองค์พระสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนีพันปีหลวง  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม  “คิดถึงพ่อ  ทำดีเพื่อพ่อ” ซึ่งจัดโดยแบรนด์ Prezioso ร่วมกับศูนย์การค้าโอ.พี.เพลส โดยภายในงานฯ ได้นำเครื่องประดับ Master pieces  และเครื่องประดับอันเลอค่า ที่ออกแบบและผลิตขึ้นเพียงชิ้นเดียว ไม่มีซ้ำ อันเป็นเอกลัษณ์เฉพาะของแบรนด์  “Prezioso” มาจัดแสดง ทั้งนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย จะมอบให้  “มูลนิธิพระดาบส”  เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและฝึกอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส และ “มูลนิธิธารศิลป์  รักษ์จิตรกร”  เพื่อเป็นทุนในการรักษาศิลปินที่เจ็บป่วย กิจกรรมนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง 13 ธันวาคม 2562  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ร้าน Prezioso  Jewelry  ในศูนย์การค้าโอ.พี. เพลส

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย