พิธีทำบุญครบรอบ 52 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย

358

อานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญทางศาสนาเนื่องในโอกาส “ครบรอบ 52 ปี การก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัยไทย” โดยได้รับเกียรติจากอดีตนายกสมาคมฯ ประกอบด้วย ยุตติ ล่ำซำ, สุจินต์ หวั่งหลี, ประสาน นิลมานัตต์ และ ศราวุธ ภาสุวณิชยพงศ์ เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารจากบริษัทสมาชิก คณะผู้บริหารและพนักงานสมาคมฯ เข้าร่วมในพิธี ณ สำนักงานสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1

The Viriyah Insurance