IP เข้าตลาดวันแรก ตั้งเป้า 5 ปี ขึ้นแท่นบริษัทผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชั้นนำ

549

‘บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา’ หรือ IP ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 5 พ.ย.นี้ เป็นวันแรก เร่งต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ พร้อมขยายช่องทางการจำหน่าย ตั้งเป้าดันแบรนด์ INTERPHARMA สู่บริษัทชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

               ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือ IP ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้นำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ โดยใช้ชื่อย่อ IP’ ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน หลังปิดการเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 46 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.33 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีนักลงทุนเข้าจองซื้อหุ้น IPO กันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในพื้นฐานและการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่ง นอกจากนี้ มีนักลงทุนรายใหญ่สนใจซื้อหุ้นบริษัทฯ จาก   ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 7 บาท เท่ากับราคา IPO ซึ่งได้มีการตกลงกันแล้ว โดยจะทำการซื้อขายหุ้นดังกล่าวบนกระดานรายใหญ่ (Big Lot) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันแรกที่หุ้นเข้าเทรด

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย

          “IP จะเร่งต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายในร้านโมเดิร์นเทรด และช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น เพื่อให้กลุ่มลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสำหรับดูแลสุขภาพและชะลอวัย สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย โดยบริษัทฯ วางแนวทางทำตลาดมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณสมบัติและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นและจดจำแบรนด์ INTERPHARMA  เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว และตั้งเป้าหมาย ภายใน 5 ปี ที่จะเติบโตเป็นบริษัทชั้นนำในการนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพ ” ดร.ทรงวุฒิ กล่าว

นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า IP เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพทั้งของตนเองและสัตว์เลี้ยงมากขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี และมีการเติบโตของรายได้สูงต่อเนื่องมาโดยตลอด เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ จะเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนจำนวนมากให้แก่บริษัทฯ ในการต่อยอดขยายธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศให้เพิ่มขึ้น จึงเชื่อว่า IP จะเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และเป็นหนึ่งในหุ้นที่น่าจะได้รับความสนใจมากจากนักลงทุน

รัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ กล่าวว่า บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา มีจุดแข็งหลายด้าน โดยเฉพาะความโดดเด่นในเรื่องการคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในท้องตลาด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง ได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ และเภสัชกรรม ให้เลือกใช้ในโรงพยาบาล และคลินิกชั้นนำ  ศูนย์สุขภาพชะลอวัย อีกทั้งยังมีช่องทางจำหน่ายอื่น ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้สะดวกมากขึ้น ทั้งในช่องทางร้านโมเดิร์นเทรด ร้านเพ็ทช้อป และร้านขายยาทั่วประเทศ รวมทั้งจำหน่ายตรงถึงผู้บริโภคผ่านทางระบบออนไลน์และทีมงานขายของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารที่มีประสบการณ์ตรงในวงการเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ มานานกว่า 27 ปี ทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องในอนาคต การเสนอขายหุ้น IPO ของ บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จึงมั่นใจว่า หุ้นของ  บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา หรือ IP ที่จะเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน นี้ เป็นวันแรก จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน

ปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่

  • กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามสำหรับคน ประกอบด้วย

1) ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Products) ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและชะลอวัย ที่ไม่ใช่ยา เน้นสร้างสมดุลให้แก่อวัยวะภายในร่างกาย โดยพัฒนาจากสารอาหารที่มีหลักฐานการวิจัยว่ามีประสิทธิภาพในการรักษา ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพโดยปราศจากผลข้างเคียง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Probac7, Probac10 Plus, TS6, Beta Glucan Plus, Pure Krill Oil, PreMI, PreCOG, PreBS, PreBO, Astacumin, และ Multivitamin เป็นต้น

2) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation Product) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ YUUU ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โปรไบโอติคที่ช่วยดูแลสุขภาพช่องปากและผิวพรรณแบบบูรณาการ เช่น ยาสีฟัน และมูสทำความสะอาดผิวหน้า และผลิตภัณฑ์ช่วยดูแลสุขภาพของจุดซ่อนเร้น เช่น TS6-Lady Health Mousse

  • กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์

3) ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นอาหารสุนัขและแมวระดับพรีเมียมที่คัดสรรวัตถุดิบเกรดเดียวกับอาหารคน ภายใต้แบรนด์ MARIA ผลิตภัณฑ์แผ่นรองซับสำหรับสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ Raku Pad นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสุนัขและแมวอื่นๆ ที่บริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมว Monchou (มองชู) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แชมพูรักษาโรคผิวหนัง เวชสำอาง และยารักษาโรคต่างๆ สำหรับสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ชั้นนำ เช่น Dermcare MALASEB /PYOHEX/Aloveen/Natural, Dr. Choice, Pet Select และ Petinol เป็นต้น

4) ผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ ได้แก่ สารผสมล่วงหน้า (Premix) ที่ใช้ผสมในอาหารสัตว์ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภค โดยลดการใช้ยาปฏิชีวนะบนพื้นฐานของแนวคิดอาหารปลอดภัย (Food safety) รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์และยาปฏิชีวนะต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้แบรนด์ของบริษัทย่อย ได้แก่ MaxiGut Powder, MaxiMune Solution และ OCLAY เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยจำหน่ายหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ MFeed, ECOTRU EXTRA เป็นต้น

362Degree.com