IOD ประเมิน JKN Excellent ระดับ 5 ดาว

423

ถือเป็นความภูมิใจครั้งสำคัญ สำหรับ บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย หรือ JKN ได้รับผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ ดาว” จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 (CGR 2019) ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  ซึ่ง JKN เป็น ใน 193 บริษัท จากทั้งหมด 677 บริษัท ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นสิ่งการันตีได้ว่า ‘คุณแอน-จักรพงษ์  จักราจุฑาธิบดิ์’ เป็นผู้บริหารระดับแนวหน้า ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล  JKN จึงได้เป็นที่ยอมรับของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

362Degree.com