ทีคิวเอ็ม ผนึกพันธมิตรธุรกิจประกัน-สถาบันการเงิน ติวเข้มรับมือ “กม.ข้อมูลส่วนบุคคล”

443

ทีคิวเอ็ม เป็นเจ้าภาพใหญ่จัดอบรม “กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผลกระทบต่อธุรกิจ และการเตรียมพร้อมระบบ คน เอกสาร” ดึงพาร์ทเนอร์ บริษัทประกันภัย สถาบันการเงิน กลุ่มลูกค้า รายใหญ่ และพนักงานในกลุ่มบริษัท สร้างความเข้าใจข้อกำหนดภายใต้ (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation: GDPR) พร้อมตั้งรับความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แวดวงธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมกำลังมีการตื่นตัวเพื่อเตรียมความพร้อมด้านระบบและบุคลากรสำหรับการปฎิบัติตามเงื่อนไขของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Thailand’s Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019): PDPA) ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจภาพรวม โดยทีคิวเอ็มเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ให้ความตระหนักกับกฏข้อบังคับและให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลมาโดยตลอด นับจากบริษัทเริ่มมีการดำเนินธุรกิจและก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล กระทั่งเป็นผู้นำโบรคเกอร์ ประกันภัยในการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเจ้าแรกในประเทศไทย

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย