มหกรรมผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2562

644

ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม และ วสันต์ ภัยหลีกลี้ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมในพิธีเปิดงาน “มหกรรมผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2562” ภายใต้แนวคิดสื่อสารสร้างสรรค์ สังคมทันสื่อ เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังผู้ที่สนใจเข้าร่วมขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับทางกองทุนฯ ร่วมเปิดงาน โดยมี ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต (ซ้ายสุด) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน, ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา พร้อมด้วย รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน และนคร วีระประวัติ (ขวาสุด) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชนในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

เงินติดล้อ