ดีป้า มอบโล่รางวัลห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัลในงาน DTBB 2019

422

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัล ห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล depa Young Maker Space Development รางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค 10 รางวัล และระดับประเทศ 2 รางวัล ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน Coding ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้าน Coding ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยรางวัลดีเด่นระดับประเทศ 2 รางวัล ได้แก่ ระดับประถมศึกษา-โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และระดับมัธยมศึกษา-โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยพิธีการดังกล่าวจัดขึ้นภายในงานมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019: ASEAN Connectivity” เมื่อเร็วๆ นี้

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว