“อิชิตัน กรุ๊ป” ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกการต่อต้านการทุจริต

441

นายธนพันธุ์ คงนันทะ (ซ้าย) กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับใบประกาศนียบัตรจาก นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ (ขวา) กรรมการและเลขานุการโครงการ CAC และกรรมการผู้อำนวยการ IOD ในโอกาสที่ อิชิตัน กรุ๊ป ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของอิชิตัน กรุ๊ป ที่ดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล ในงานสัมมนาประจำปี (National Collective Action Coalition Conference) ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “Innovations in the Fight against Corruption” ณ ห้องรีเจนซี่ บอลรูม โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้

362Degree.com