สตาร์มาร์ค สมทบทุนสนับสนุนกิจกรรม บ.ชีวาทัย พัฒนาชุมชนชาวไทยภูเขา จ.ลำพูน

365

ณัฐปภัสร์ ศรีสกุลภิญโญ ผู้บริหาร บริษัท สตาร์มาร์ค แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด ร่วมสมทบทุนสนับสนุน “โครงการพัฒนาชุมชน เพื่อโรงเรียนและชุมชนชาวไทยภูเขา กลุ่มโรงเรียนบ้ายป่าเลา อ.แม่ทา จ.ลำพูน” ซึ่งดำเนินงานโดย บริษัท ชีวาทัย จำกัด ด้วยเพราะมีปณิธานเดียวกันที่ต้องการสร้างฐานความมั่นคงให้สังคมในระยะยาว เพื่อให้เยาวชนในโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ที่ห่างไกลจากโอกาส ได้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนตั้งใจร่วมส่งเสริมให้เยาวชนเกิดสำนึกในการบำรุงรักษาทรัพยากรในพื้นที่ รวมถึงศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว