ครั้งแรกของการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีนักบริหารในอาเซียน 30-31 ต.ค.นี้

526

ครั้งแรกของการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีนักบริหาร (AWEN Women CEOs Summit) ในประเทศไทยกับการ “กำหนดทิศทางธุรกิจสตรี ก้าวล้ำ…สหัสวรรษ 4.0” (Globalization 4.0 and Beyond: Shaping the Future for Women Enterprises) โดยเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

ในวาระที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนปี 2562 เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (ASEAN Women Entrepreneurs’ Network: AWEN) โดยความร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย (AWEN Thailand) และพันธมิตรในระดับโลก ขอเชิญผู้นำสตรีองค์กรธุรกิจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างศักยภาพ ยกระดับภาวะผู้นำ และแสวงหาแนวทางการออกแบบอนาคตให้กับสตรีในภาคธุรกิจ เพื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ใน “การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีนักบริหาร” (AWEN Women CEOs Summit)

ไทยสมุทรประกันชีวิต 63

การรวมกลุ่มผู้นำสตรีระดับสูงในภาคธุรกิจ (CEO) ​ครั้งแรกในอาเซียน ประกอบด้วยผู้นำสตรีจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ และนักธุรกิจสตรีผู้มีผลงานโดดเด่นในอาเซียน รวมถึงผู้ขับเคลื่อนพลังสตรีจากองค์กรนานาชาติกว่า 350 คน โอกาสสำคัญที่จะมาร่วมสร้างแผนกลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตอันใกล้ ซึ่งผู้นำองค์กรสตรีทุกท่านไม่ควรพลาด ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญได้ที่ https://www.eventpop.me/e/6690-awenasean-org

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย