OCC จัดอบรมหลักสูตรการแต่งหน้าให้ผู้ต้องขังหญิง

439

นภาเพ็ญ เวชชาชีวะ อุปนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ และ สุวภา ศิริวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกอบรมการแต่งหน้าฯ บมจ.โอซีซี ร่วมอบรมหลักสูตรการแต่งหน้าขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ต้องขังหญิง ในโครงการ “มอบโอกาสดีๆ ให้สตรีอีกครั้ง” เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลผิว และการแต่งหน้าอย่างมืออาชีพ เตรียมพร้อมสู่การประกอบอาชีพในอนาคต โดยมี สุกัญญา จินดานุช ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

The Viriyah Insurance