PATA จับมือ ทีเส็บ-ททท.-อพท.-เมืองพัทยา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมท่องเที่ยว “PDMF 2019” พร้อมดันเมืองพัทยาสู่ไมซ์ซิตี้ พ.ย.นี้

967

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association, PATA) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และเมืองพัทยา ร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมจัดการประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยว PATA Destination Marketing Forum 2019 หรือ PDMF 2019  ภายใต้แนวคิด “นิยามใหม่ของเมืองแห่งการท่องเที่ยว – ฟื้นฟูอดีตเพื่ออนาคต” ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562เรเนซองส์พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา เมืองพัทยา

“PDMF 2019” เป็นการประชุมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการดำเนินงานด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ที่รวบรวมนักวิชาการอันดับต้นๆ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางจากทั่วโลก มาพูดคุยด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของเมืองท่องเที่ยวในประเทศไทย ในแง่มุมและภาพลักษณ์ที่แตกต่าง ซึ่งนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรู้จัก

Thailife Life Fit

โดยในครั้งนี้ PATA ได้เลือกเมืองพัทยาเป็นสถานที่จัดการประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับชาติครั้งยิ่งใหญ่ เนื่องด้วยเมืองพัทยาเป็นหนึ่งในเมืองหลัก และเป็น MICE City ของประเทศไทย

“พัทยาไมซ์ซิตี้” มีความพร้อมในการรองรับตลาดไมซ์ได้เป็นอย่างดี เพราะมีมาตรฐานสากล ทั้งห้องพักโรงแรมที่มีเพียงพอ สถานที่จัดประชุมของโรงแรมต่างๆ ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ 2 แห่งที่ได้มาตรฐาน TMVS (Thailand MICE Venue Standard) สามารถรองรับกลุ่มนักเดินทางธุรกิจได้ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงจำนวนหมื่นคน อีกทั้งเมืองพัทยายังมีอีเวนต์ระดับนานาชาติมากมาย รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และเส้นทางกิจกรรมไมซ์ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสกระจายรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวและนักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้ามาจัดประชุมสัมมนามากขึ้น อันจะนำรายได้จากการท่องเที่ยวมาสู่เมืองพัทยาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นไมซ์ซิตี้ที่ครบวงจรของเมืองพัทยา

นอกจากนี้ อพท. ยังได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ โดยจะนำเสนอมิติใหม่ของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตน นำเสนอเป็นสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ได้สัมผัสและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมที่จริงแท้ในรูปแบบของ การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism) รวมทั้งสิ้น 3 เส้นทางที่น่าสนใจ ได้แก่

  1. เส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : โครงการป่าสิริเจริญวรรษ/ ตลาดจีนโบราณชากแง้ว
  2. เส้นทางการท่องเที่ยววิถีมะพร้าวชาวตะเคียนเตี้ย
  3. เส้นทางการท่องเที่ยววิถีถิ่น วิถีไทย หนองปรือ และหนองปลาไหล

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.PATA.org/pdmf

 

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย