EKH จัดอบรม CPR ช่วยฟื้นคืนชีพ แบ่งปันสู่ชุมชน

781

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH ร่วมเปิดโครงการ “การอบรมปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) แบ่งปันสู่ชุมชน” เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปในภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Heart Attack) และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง โดยนายแพทย์วัฒนา ลัภนลาภลอย อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป บริษัทต่างๆ เครือข่ายมูลนิธิ และอาสาสมัครในจังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวนมาก

362Degree.com