ช.การช่าง จับมือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สร้างสรรค์ “โครงการส่งเสริมนวัตกรช่างชุมชน”

730

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อมุ่งพัฒนานวัตกรรมช่างชุมชนผ่าน “โครงการส่งเสริมนวัตกรช่างชุมชน” โดยจะมีการจัดประกวดนวัตกรรมต่างๆ ของช่างชุมชน ซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดจะได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) จากผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมภาครัฐ เอกชน รวมถึงวิศวกร นายช่างจาก ช.การช่าง

“โครงการส่งเสริมนวัตกรช่างชุมชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ช่างชุมชนได้แสดงผลงาน พัฒนาศักยภาพด้านการคิดค้นนวัตกรรม สร้างเครือข่ายขยายองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์ ช่วยยกระดับการทำงานสู่การเป็น นวัตกรช่างชุมชน และต่อยอดขีดความสามารถของสิ่งประดิษฐ์อย่างรอบด้านจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญก่อนขยายผลสู่ระดับประเทศ เสริมความแข็งแกร่งให้กับชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับภารกิจของ ช.การช่าง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยด้วยศักยภาพด้านวิศวกรรม ณ งาน INNOVATION THAILAND EXPO 2019 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว