NIA จัดอบรมหลักสูตร CCIO รุ่น 2 เสริมแกร่งผู้บริหารนักพัฒนาเมือง

639

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (กลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) พร้อมด้วยนางธีรีสา มัทวพันธุ์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร (สนช.) ร่วมเป็นเกียรติในวันเปิดการอบรม หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer : CCIO) รุ่นที่ 2 โดยมีนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน (ที่ 2 จากซ้าย) อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “City of Innovation : DiverCity การพัฒนาเมืองที่มีความหลากหลาย” และรศ.ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) บรรยายในหัวข้อ “City of Innovation: Brand your City with Innovation” โดยมีกลุ่มผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ณ โรงแรม เดอะคอนทิเน้นท์ เมื่อเร็วๆ นี้

362Degree.com