กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ เปิดงาน Premium and Lifestyle 2019

500

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ (ที่ 6 จากซ้าย) อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและการแสดงสินค้า Premium and Lifestyle 2019 เพื่อสนับสนุนการเพิ่มช่องทางการตลาด ที่จะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สามารถเผยแพร่และจำหน่ายสินค้าได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมี นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมชมนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ ภายในงานมีกิจกรรม DIY Workshop กิจกรรมพิเศษสินค้าโปรโมชั่นของผู้ประกอบการ และการแสดงต่างๆ ตลอดการจัดงาน ณ ลาน Square B เซ็นทรัลเวิลด์

362Degree.com