มูลนิธิไฟเซอร์ฯ มอบความยั่งยืนด้านสุขภาพให้แก่ชาวสวนผึ้งและชุมชนชาวกะเหรี่ยง

768

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยและมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มอบความยั่งยืนด้านสุขภาพให้แก่ชาวสวนผึ้งและชุมชนชาวกะเหรี่ยง ผ่านกิจกรรม “One Pfizer for Better society ร่วมใจให้สังคม” สร้างศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนให้แก่โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยเป็นอาคารขนาด 10 x14 เมตร หรือ 140 ตารางเมตร ประกอบด้วยเตียงคนไข้ จำนวน 4 เตียง พร้อมยาสามัญประจำบ้าน เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น และหุ่นสำหรับสอน CPR เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมด้านสุขภาวะของคนในชุมชน ซึ่งจำนวนไม่น้อยเป็นบุคคลไร้สัญชาติ ขาดสิทธิในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของรัฐ ทั้งยังได้สร้างแปลงเกษตรพืชผักสวนครัวและโรงเลี้ยงไก่ไข่มอบให้แก่โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำการเกษตร โดยรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายผลผลิตจากความภาคภูมิใจนี้ จะถูกนำไปเป็นทุนจัดหาอาหารเช้าและกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน

นอกจากนั้น มูลนิธิไฟเซอร์ฯ ยังได้มอบทุนจัดหาวัตถุดิบ อาทิ ข้าวสารและน้ำมันพืช สำหรับประกอบอาหารสำหรับเด็กนักเรียนได้เป็นเวลา 1 ปี  พร้อมทั้งยังนำทัพพนักงานจิตอาสาจากบริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย และบริษัท อัพจอห์น ประเทศไทย ร่วมกับสื่อมวลชนจิตอาสาทั้งจากส่วนกลางและในจังหวัดราชบุรี รวมจำนวนเกือบ 100 คน ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและทำกิจกรรมร่วมกับน้อง ๆ อย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ ถุงผ้า

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย

ภายในงานได้รับเกียรติจาก มร.เซลิม เซสกิน ประธานกรรมการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เป็นประธานจัดงานพร้อม โดยมีนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และตัวแทนจากหน่วยงานส่วนราชการจากจังหวัดราชบุรี มาร่วมเปิดศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน พร้อมด้วย ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนงานการตลาดและจัดหาทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย นายยรรยง เจริญศรี ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และนายเปลว ปุริสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

The Viriyah Insurance