บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม “ปลูกเลน”

621

บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม “ปลูกเลน” ณ ชุมชนแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และ ชุมชนประแส จังหวัดระยอง

นำโดย พัชรี สร้างบัณฑิตสกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงานอาสาสมัคร ร่วมกับ สำนักงานสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จัดกิจกรรม ‘ปลูกเลน’ เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในป่าชายเลน โดยเพิ่มพื้นที่ป่าด้วยการปลูกต้นโกงกางจำนวน 30 ไร่ หรือ 21,300 ต้นให้กับชุมชนแหลมสิงห์ ต.บางกะไชย จันทบุรี และชุมชนประแส ต.แกลง ระยอง เมื่อเร็วๆ นี้

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย

‘ปลูกเลน’ เป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการ MSIG & Biodiversity ที่ให้อาสาสมัครของเอ็ม เอส ไอ จี ในในภูมิภาคอาเซียนและฮ่องกง ร่วมใจกันสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพบนโลกใบนี้

362Degree.com