“ดีป้า” มอบรางวัลผู้ชนะการนำเสนอแนวคิด “ดิจิทัลจะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรไทยอย่างไร”

697

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ประกาศรายชื่อผู้ชนะในกิจกรรมการนำเสนอแนวคิด (Pitching) ในหัวข้อ “ดิจิทัลจะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรไทยอย่างไร” ซึ่งจัดขึ้นในงาน “รวมพลคนเกษตรดิจิทัล” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับเกษตรไทยและเพิ่มรายได้ให้กับเหล่าเกษตรกร โดยได้รับเกียรติจาก นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องบอลรูม ชั้น 5 อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายณัฐพงศ์ ดัดสันเทียะ ชื่อผลงาน : Cropperz ระบบประกวดราคาผลผลิตทางการเกษตร (e-bidding Platform for Agriculture)

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายธีรพงษ์ กาญจนกันติกุล ชื่อผลงาน : ศูนย์บริการการปลูกข้าวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจรระดับท้องถิ่น

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายธิติพันธ์ บุญมี ชื่อผลงาน : QBP Farmbook Thai Nationality Platform โลกแห่งฟาร์มบุ๊กจะเชื่อมโยงทุกคนในโลกของเกษตรกรรม

362Degree.com