ศูนย์วิจัยกสิกรฯ คาด ส่งออกไทยปีนี้ แนวโน้มหดตัวในกรอบ -2.0% ถึง 1.0%

399

เศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงครามการค้า และค่าเงินบาทแข็งค่าเป็นปัจจัยลบที่ทำให้การส่งออกไทย 8 เดือนแรกปีนี้หดตัวที่ 2.2% ต่อปี และการส่งออกไทยเดือนส.ค. 2562 กลับมาหดตัวที่ 4.0% ต่อปี โดยเป็นการหดตัวลึกในสินค้าส่งออกหลัก อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไปตลาดสหรัฐฯ กลับยังคงขยายตัวสวนทางกับภาพรวม ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกไปสหรัฐฯ เพื่อทดแทนการนำเข้าจากจีน

การส่งออกทองคำในเดือนส.ค. ยังคงขยายตัวสูงตามราคาทองคำในตลาดโลก ซึ่งหากหักมูลค่าการส่งออกทองคำ การส่งออกไทยเดือนส.ค. 2562 จะหดตัวที่ 9.8% ต่อปี ทั้งนี้ ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกทำให้ความต้องการทองคำยังอยู่ในระดับสูง ราคาทองคำสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าเดือนก.ย. 2562 การส่งออกทองคำยังเป็นแรงหนุนต่อมูลค่าการส่งออกรวมของไทย

เมืองไทยประกันภัย  ประกันการเดินทาง

อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า แม้การส่งออกทองคำจะขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่อง แต่คงไม่เพียงพอที่ชดเชยผลกระทบทางลบจากความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก โดยคาดว่าการส่งออกไทยปี 2562 มีแนวโน้มหดตัวเข้าหากรอบล่างของประมาณการที่ -2.0% ถึง 1.0%

ทั้งนี้ แม้การส่งออกโดยรวมหดตัว แต่ไทยยังคงเกินดุลการค้าในระดับสูงตามผลส่วนหนึ่งจากการส่งออกทองคำ ซึ่งคงจะหนุนให้ค่าเงินบาทยังมีโอกาสแข็งค่าในระยะช้างหน้า

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว