BC แถลงความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai

635

นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล (ที่ 4 จากขวา) ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BC ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบสร้าง-ดำเนินงาน-ขาย (Build-Operate-Sell : BOS) รวมทั้งให้บริการด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ และนางสาวสุวิมล ศรีโสภาจิต (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ของ BC และศักยภาพการเติบโตในอนาคต โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

362Degree.com