AIT ตอกย้ำผลการดำเนินงานแกร่ง กำไรสุทธิครึ่งปีแรก 192 ล้านบาท

352

ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชนหรือ AIT ผู้นำในธุรกิจบริการออกแบบและรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/62 (เมษายน – มิถุนายน 2562) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 78 ล้านบาท และมีรายได้จากงบเฉพาะกิจการอยู่ที่ 1,730 ล้านบาทเทียบกับงวดไตรมาสก่อนหน้านี้ที่ทำได้ 1,267 ล้านบาท ที่มีกำไร 114 ล้านบาท หลังจากบริษัทฯ ประสบความสำเร็จจากการส่งมอบงานได้ตามแผนที่วางไว้ เช่น โครงการจ้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โครงการจัดให้มีการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (USO 2) และโครงการ Core and Access Switch for Core Network Replacement and SDN ของบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นต้น

จากผลงานในไตรมาสดังกล่าว ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน 2562) มีรายได้จากงบเฉพาะกิจการทำได้วม 2,997 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากงบเฉพาะกิจการอยู่ที่ 2,075 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44% และมีกำไรสุทธิ 192 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ทำได้ 157 ล้านบาท

Nam Seng Insurance

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน 2562) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ กันยายน 2562 เพื่อตอกย้ำการเป็นหุ้นในกลุ่มหุ้นปันผลที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ AIT กล่าวเสริมว่า ผลงานในไตรมาส 2/62 นี้ มีกำไรสุทธิค่อนข้างต่ำกว่าที่าดการมาก ถึงแม้รายได้จะเติบโตถึง 37% ทั้งนี้เนื่องจากต้องสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวนมากตามกฏหมายใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในไตรมาสที่ ของปี 2562 ระกอบกับการรับรู้รายได้จากโครงการขนาดใหญ่ที่มีอัตรากำไรค่อนข้างต่ำ

อย่างไรก็ตามผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นทั้งรายได้และกำไรสุทธิ 44% และ 22% ตามลำดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา สำหรับทิศทางดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่ารายได้ปีนี้จะทำได้ไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาทเกินเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ที่ 5,000 ล้านบาท โดยยังมีงานโครงการที่จะทยอยส่มอบงานและรับรู้เป็นรายได้อย่างต่อเนื่อง จากปัจจุบันที่มีมูลค่างาน ในมือ (Backlog) ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 อยู่ที่ 6,600 ล้านบาท 

ทั้งนี้บริษัทฯเตรียมเข้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นงานวางระบบของภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชนที่มีการตื่นตัวด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ จึงเป็นโอกาสที่ดีของ AIT ในการใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญงานด้านการวางระบบเข้าไปนำเสนองาน เพื่อเพิ่มมูลค่างานในมือเพิ่มขึ้

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว