“สยามราชธานี – ทิพยประกันภัย” ร่วมลงนามเอ็มโอยูโครงการขับขี่ปลอดภัย

408

ไกร วิมลเฉลา (ที่ จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการรับจ้างเหมาบริการ (Outsourcing Services) ด้านการบริหารจัดการบุคลากรและยานพาหนะให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน และ ดร.สมพร สืบถวิลกุล (ที่ จากซ้ายกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย สังคมอุ่นใจ ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อเพิ่มทักษะด้านการขับขี่อย่างปลอดภัยและให้ความรู้ด้านการประกันภัยอย่างถูกต้องแก่ผู้ขับขี่รถยนต์ ช่วยสร้างสังคมไทยไร้อุบัติเหตุและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นบนท้องถนน โดยมี สุรพล พลอยสุข (ที่ จากขวา) รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม Inspiration บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

The Viriyah Insurance