ผุดโครงการ Thailand Village Academy คัด 44 บล็อกเกอร์เยาวชน แข่งโปรโมตชุมชนวัฒนธรรมไทย

535

ไม่ต้องรอให้เหล่า Influencers หรือเซเลบริตี้มารีวิวทริปเที่ยวไทย เมื่อโครงการ Thailand Village Academy ขอฉีกแนว เจาะกลุ่มบล็อกเกอร์เยาวชนทั่วโลก จนได้ตัว 44 นักเล่าเรื่องมาลงสนามแข่งขันโปรโมตชุมชนแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท โดยได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด, เว็บไซต์ Hello Local.travel และ Readme.me

ทัศชล เทพกำปนาท ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในชุมชน ให้นำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  กรมฯ จึงให้การสนับสนุนโครงการ Thailand Village Academy โดยได้คัดเลือกชุมชนที่มีวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาที่โดดเด่น และมีปราชญ์ชุมชนที่พร้อมถ่ายทอดให้ความรู้แก่เยาวชน รวม 22 ชุมชน แบ่งเป็นภาคกลาง 7 ชุมชน ภาคเหนือ-ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคละ 5 ชุมชน ได้แก่

เมืองไทยประกันภัย  ประกันการเดินทาง

ภาคกลาง 

1. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 2. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวนจ.นครนายก 3. วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลถ้ำรงค์ จ.เพชรบุรี 4. ชุมชนบ้านบางพลับ จ.สมุทรสงคราม 5. ชุมชนตำบลบ้านแหลม จ.สุพรรณบุรี 6. ชุมชนตำบลหนองโรง จ.กาญจนบุรี 7. ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ภาคเหนือ 

8. ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย จ.สุโขทัย 9. ชุมชนบ้านท่ามะโอ จ.ลำปาง 10. ชุมชนบ้านน้ำจำ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 11. ชุมชนหล่อโย จ.เชียงราย 12. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลาวเวียง ตำบลหาดสองแคว จ.อุตรดิตถ์

ภาคใต้ 

13. ท่องเที่ยวชุมชนตำบลทุ่งหว้า จ.สตูล 14. ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก จ.กระบี่ 15. ชุมชนบ้านลำขนุน จ.ตรัง 16. ชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนพรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช 17. หมู่บ้านชาวนาวิถีไทย วิถีโหนด นา เล จ.สงขลา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

18. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลบ้านเชียง จ.อุดรธานี 19. ชุมชนบ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์ 20. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขมราฐ นาแวง เจียด จ.อุบลราชธานี 21. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าไทกวนบ้านนาถ่อน จ.นครพนม 22. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านภู จ.มุกดาหาร

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ และทัศชล เทพกำปนาท

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า “ทุกชุมชนมีเรื่องเล่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ น่าตื่นเต้น และน่าเรียนรู้ โดยเฉพาะในมุมของเยาวชนต่างชาติที่ให้ความสนใจในการเดินทางท่องโลกเพื่อเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง กลุ่มเยาวชนต่างชาติจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่จะช่วยเผยแพร่ ส่งต่อเรื่องราวของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันมีเสน่ห์โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของไทยให้เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก”   

โครงการ Thailand Village Academy เปิดโอกาสให้ The Story Curators บล็อกเกอร์เยาวชนทั่วโลกที่มีความสามารถในการคัดสรรและเล่าเรื่องราว Travel Story และมีทักษะในการใช้ Social Media เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทาง สมัครมาร่วมภารกิจแข่งขันชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท โดยมีบล็อกเกอร์เยาวชนจำนวน 1,423 คน จาก 86 ประเทศทั่วโลกสมัครร่วมกิจกรรม

สำหรับเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกมีทั้งหมด 44 คน จาก 17 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย อังกฤษ รัสเซีย เนปาล สิงคโปร์ มาเลเซีย ภูฏาน อิสราเอล อิตาลี ยูเครน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เปรู ออสเตรเลีย ตูนิเซีย ไนจีเรีย และไทย โดยทั้งหมดจะร่วมภารกิจแข่งขันในระหว่างวันที่ 24-29 กรกฎาคมนี้ ผู้ที่นำเสนอเรื่องราวชุมชนได้น่าสนใจและสร้าง Social Engagement ผ่านสื่อออนไลน์ให้กับชุมชนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ โดยโครงการจะประกาศผลในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ผ่านทาง www.thailandvillageacademy.com

ร่วมเป็นกำลังใจให้พวกเขาผ่านเว็บไซต์ Readme.me โดยติดตามผลงานผู้เข้าแข่งขันบล็อกเกอร์เยาวชนไทยได้ที่ https://th.readme.me/campaign/the-village-story และผลงานผู้เข้าแข่งขันบล็อกเกอร์เยาวชนต่างชาติที่ https://readme.me/campaign/the-village-story

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว