กสอ. โชว์ Success Case ผ่านระบบ DIP e-learning

200

นายเดชา จาตุธนานันท์ (กลาง) รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนายวาที พีระวรานุพงศ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม เปิดกิจกรรมการจัดทำ Success Case ผ่านระบบ DIP e-learning ภายใต้โครงการจัดทำองค์ความรู้ในรูปแบบสื่อดิจิทัลสำหรับ SMEs (e-learning for SMEs) เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้จากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในสาขาต่างๆ (Success Case) ในรูปแบบ Video Learning โดยติดตั้งบนระบบ e-Learning ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เผยแพร่ความสำเร็จ เทคนิค แนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจ เพื่อช่วยผู้ประกอบการใหม่พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการตลาด กลยุทธ์ และกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจ ผ่านตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ โดยมี ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม เน็ตดีไซน์ โฮลดิ้ง ร่วมงานเสวนาในงาน Thailand Industry Expo 2019 ณ Forum Stage Impact Arena เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

362Degree.com