กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามความร่วมมือ (MOU) ยกระดับแพทย์แผนไทย

431

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ (ที่ 4 จากซ้าย) อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ (ที่ 5 จากขวา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบันฑิตย์ ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ งานวิจัย ของการแพทย์แผนไทย และเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจและการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการด้านการแพทย์แผนไทยให้เข้มแข็ง อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยการพัฒนาด้านนวัตกรรม เพื่อให้ธุรกิจด้านการแพทย์แผนไทยมีความสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างแท้จริง พร้อมเปิดตัว Application สำเร็จรูปสำหรับคลินิกการแพทย์แผนไทย โดย CIM ร่วมกับบริษัท Wiztech จำกัด โดยมี นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล (ที่ 4 จากขวา) คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเป็นพยาน ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา (5-1) อาคารอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อเร็วๆ นี้

362Degree.com