‘อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์’ โรดโชว์พบนักลงทุน

371

กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ (ที่2จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ กนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ (ที่3จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีการเงิน และบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) พิเชษฐ สิทธิอำนวย   กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมให้ข้อมูลภาพรวมธุรกิจและโอกาสการเติบโต ของบมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ หรือ ILM ผู้นำธุรกิจร้านค้าปลีกของตกแต่งบ้านชั้นนำในประเทศไทยพร้อมเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 105 ล้านหุ้น ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ   

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว