ธ.ออมสิน รับ 6 รางวัลเกียรติยศในงาน MONEY & BANKING AWARDS 2019

365

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัลเกียรติยศนักการเงินแห่งปี 2561 Financier of the Year 2018 เป็นครั้งที่ 2 จาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในงาน MONEY & BANKING AWARDS 2019 โดยมีนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคาร ร่วมแสดงความยินดี

ภายในงานดังกล่าว ธนาคารออมสินยังได้รับอีก 5 รางวัล ได้แก่

เมืองไทยประกันภัย  ประกันการเดินทาง

• รางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2562 Best Retail Bank of the Year 2019

• รางวัลธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านเงินฝาก 2562 รางวัลธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อเอสเอ็มอี 2562

• รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยมประเภทพื้นที่ขนาด 850-1000 ตร.ม.

• รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยมประเภทพื้นที่ขนาด 200-220 ตร.ม.

• รางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2562 Best Retail Bank of the Year 2019 โดยวารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับสวนดุสิตโพล ทำการสำรวจผู้เข้าชมงานที่มีความชื่นชอบในการบริการและตัดสินใจสมัครใช้บริการทางการเงินในงานมหกรรมการเงินทั้งในกรุงเทพฯและภูมิภาครวม 7 ครั้ง ซึ่งธนาคารออมสินได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว