องค์กรปรับตัว? เมื่อแรงงานยุคดิจิทัล มองหาอาชีพเสริม หวังปั้นรายได้หลากหลายช่องทาง

457

ในยุค Digital Disruption เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกแวดวงทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ การศึกษา การเงินการธนาคาร ฯลฯ รวมถึงกลุ่มแรงงานที่ต้องมีการปรับตัว โดยจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นที่เป็นรูปแบบงานระยะสั้น หรือ กิ๊ก (GIG)  ซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริมพิเศษนอกเหนือจากงานประจำได้ไม่ยาก

“แมนพาวเวอร์ กรุ๊ป” ได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,567 คน โดยให้ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับงานระยะสั้น เพื่อดูว่าคุณเป็นกิ๊กประเภทใด งานระยะสั้นแบบไหนที่ตอบโจทย์ความเป็นคุณ

Nam Seng Insurance

จากการตอบแบบสอบถามดังกล่าวพบว่า มีกลุ่มอาชีพที่น่าจับตาและมีการแข่งขันสูง โดยจะเห็นได้จากแนวโน้มการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆ ทั้ง Instagram และ Facebook จากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลการเปิดร้านค้าขายสินค้าออนไลน์มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างมีถึง 30.77% ที่ต้องการทำอาชีพนี้เป็นอาชีพเสริม และบางกลุ่มก็เปลี่ยนเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ดีทีเดียว

นอกจากนี้ กลุ่มอาชีพที่เป็นแอดมินดูแลเพจร้านค้า เว็บไซต์ และร้านค้าออนไลน์ มีถึง 10.26% ซึ่งเท่ากันกับอาชีพพนักงานขายที่มี 10.26% ด้านบล็อกเกอร์และงานทางด้านการคีย์ข้อมูล พิมพ์งานก็มีสัดส่วนติดท็อป 5 อยู่ที่ 7.69% ซึ่งอาจเป็นเพราะกลุ่มงานดังกล่าวไม่ต้องเดินทางสามารถทำงานที่ไหนก็ได้จึงเป็นกลุ่มงานที่สร้างรายได้เสริมได้ดีในปัจจุบัน

ไม่เพียงเท่านี้ยังพบว่า กลุ่มงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางอย่างอาชีพ “หมอดู” ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมและมีหลายศาสตร์ให้เลือกนำมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ถึง 5.13% ทางด้านงานออกแบบและตกแต่งภายในมีสัดส่วนอยู่ในระดับเดียวกับหมอดูคือ 5.13% ส่วนกลุ่มงานที่เป็นการใช้ทักษะต่างๆ เช่น งานด้านภาษา งานแปล งานเขียนบทความ คำบรรยายในภาพยนตร์ (Subtitle) งานพิสูจน์อักษร รวมถึงงานที่เกี่ยวกับที่ปรึกษาด้านกฎหมาย งานออกแบบ Line Sticker เน็ตไอดอลและกลุ่มช่างแต่งหน้า ก็มีสัดส่วนอยู่ที่ 2.56%

ทั้งนี้ จากผลการสำรวจเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการทำงานในแบบใหม่ของแรงงานยุคปัจจุบันที่สามารถมีได้หลายหลายอาชีพ หลากหลายประเภทงาน ไม่ว่าจะเป็นงานนอกเวลา งานด่วน งานจ้างตามสัญญา งานชั่วคราว งานอิสระ งานรับเหมา งานออนไลน์ และการทำงานบนแพลตฟอร์มต่างๆ ที่เทรนด์การทำงานลักษณะแบบนี้ได้เข้ามามีบทบาท ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างงาน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างด้วย

ดังนั้น องค์กรจึงต้องปรับตัวทั้งโครงสร้างและรูปแบบการจ้างงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยมีทั้งแรงงานประจำ มีการใช้ Outsource การจ้างงานแบบชั่วคราวและสัญญาจ้างในระยะเวลาต่างๆ ซึ่งทิศทางจะเริ่มมีการสอดรับกันมากขึ้น และถือเป็นทิศทางที่ดี แรงงานที่มีทักษะการทำงานเฉพาะด้านจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น

ขณะที่ภาคแรงงานก็ต้องปรับตัวด้วย 5 ทักษะ ดังนี้ 1. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย 2. มีวินัยและความรับผิดชอบสูง 3. การบริหารจัดการชีวิต 4. มีความยืดหยุ่นรับมือความหลากหลาย 5. เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

การสำรวจนี้ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งสำหรับเป็นทางเลือกที่ให้แรงงานทุกคนปั้นอาชีพเสริมจากทักษะความสามารถ รวมทั้งรักษาสมดุลแห่งชีวิตบูรณาการทั้งเรื่องงานและครอบครัวเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดีและประสบความสำเร็จต่อไป

 

 

362Degree.com