MONO จับมือ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “ไทยดี มีมารยาท”

387

ชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมด้วย ปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ กัญญภัทร สุขสมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ต บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว “โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย” (ไทยดี มีมารยาท) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆ นี้

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว