ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศฯ จัดงาน “SACICT Craft Trend Show 2019″ 18-21 มิ.ย.นี้

481

ได้เวลาคนรักงานคราฟต์ไปอัพเดทเทรนด์ปีนี้กันแล้ว เมื่อศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ดีเดย์จัดงาน “SACICT Craft Trend Show 2019” รวมผู้ประกอบการและสินค้าหัตถกรรมที่สอดรับกับทิศทางงานหัตถกรรมในเมืองไทยไว้ในงานเดียว ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

อัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน SACICT Craft Trend Show 2019 ว่าเพื่อรวมรวมและจัดแสดงผลงานที่ได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านงานศิลปหัตถกรรม จากหลายโครงการที่ SACICT ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การต่อยอดองค์ความรู้จากแนวความคิดของ SACICT Craft Trend

Ocean Life Promotion

SACICT นับเป็นองค์กรแรกที่ได้ทำการวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับทิศทางด้านการออกแบบงานศิลปหัตถกรรมของไทย เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มผู้ผลิตผลงานศิลปหัตถกรรมตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนารูปแบบงานศิลปหัตถกรรมไทย และสามารถนำความรู้จาก SACICT Craft Trend มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม”

ทั้งนี้ การต่อยอดองค์ความรู้ภายใต้ SACICT Craft Trend ด้วยจุดเด่นงานฝีมือของคนไทยที่มีเอกลักษณ์ ผสานกับวัตถุดิบเฉพาะภูมิภาค และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีส่วนช่วยสร้างจุดยืนให้สินค้าไทยก้าวไกล และเป็นที่รู้จักในตลาดโลกได้เป็นอย่างดี เมื่องานหัตถกรรมในระดับครัวเรือนสามารถพัฒนาให้กลายเป็นธุรกิจที่มั่นคงได้แล้ว ก็นับว่าเป็นการสืบทอดการสร้างสรรค์หัตถศิลป์ดั้งเดิมให้สืบต่อไปได้ในระยะยาวอย่างแท้จริง

สำหรับงาน SACICT Craft Trend Show 2019 แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 9 โซน ดังนี้

1) โซน “About SACICT” การแนะนำภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมในด้านต่างๆ ของ SACICT ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพสมาชิก พัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาด้านการตลาด

2) โซน “SACICT Craft Trend” การจัดแสดง SACICT Craft Trend in Evolution ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มและทิศทางงาน SACICT Craft Trend 2020

3) โซน “Innovative Craft Award” การจัดแสดงผลงานการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “Surreal Hospitality” ของคนรุ่นใหม่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิมให้มีความร่วมสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคมิลเลนเนี่ยนได้อย่างลงตัว

4) โซน “Craft the Future” การจัดแสดงพัฒนาการทางความคิดของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญขององค์ความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิมของงานศิลปหัตถกรรมไทย และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด “Retelling the Detailing”

5) โซน “Intellectual Properties of Crafts” การจัดแสดงบทบาทการส่งเสริมให้ผู้ผลิตผลงานศิลปหัตถกรรมเห็นความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

6) โซน “Cross Cultural Craft” การจัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมที่ใกล้จะสูญหาย (Forgotten Heritage) เช่น งานเครื่องรัก งานโลหะ งานจักสาน ฯลฯ งานสร้างสรรค์จากครูช่างและทายาท ผสมผสานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านการสร้างเครือข่ายงานศิลปหัตถกรรมในภูมิภาคเอเชียสู่การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในรูปแบบร่วมสมัย

7) โซน “Signature Collection” การจัดแสดงวิวัฒนาการงานเบญจรงค์ไทย นำเสนอความร่วมสมัยของผลงานเบญจรงค์ไทยจากโครงการ “การพัฒนาอัตลักษณ์เบญจรงค์ไทย (SACICT Signature Collection)” ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ทดลองใช้ผลงานเบญจรงค์ร่วมสมัยในมุมพักผ่อนภายในงานด้วย

8) โซน “Craft Co-Creation” การจัดแสดงผลงานที่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ ซึ่งนับเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างโอกาสทางการค้าผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ซื้อและผู้ผลิต

9) โซน “Market Explore” เวทีสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาของ SACICT ภายใต้องค์ความรู้จาก SACICT Craft Trend จำนวน 50 ราย ได้นำผลิตภัณฑ์จากการพัฒนามาร่วมทดสอบตลาด

งาน “SACICT Craft Trend Show 2019” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1289 หรือติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ www.sacict.or.th และ www.facebook.com/sacict/

 

362Degree.com