เทรนด์โค้ชชิ่งการทำงานคึกคัก สลิงชอทฯ จัดมือ โกลบิช เปิด “โค้ชชิ่งออนดีมานด์” รายแรกในไทย

258

การทำงานในยุคดิจิทัล สร้างคู่แข่งขันให้กับเรารอบด้าน ดังนั้นผู้บริหาร และคนทำงานจึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพ ทั้งความคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และความเร็ว ซึ่งตัวช่วยที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน คือ “การโค้ชชิ่ง”

แต่การจะหาโค้ชมือดี นัดเวลาให้ได้ หรือเดินทางไปให้ทันนัด สำหรับนักธุรกิจที่งานรัดตัวคงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าวันนี้ จะมี โค้ชชิ้งออนดีมานด์

Ocean Life Promotion

ดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ส่งผลให้โลกการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนเปลี่ยนไปอย่างมาก และทำให้ผู้นำองค์กรและคนทำงานในทุกระดับต้องปรับตัวให้สอดรับกับลักษณะงานและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป

โดยจากการศึกษาของสลิงชอท กรุ๊ป พบว่า มี 6 เทรนด์ ทักษะแห่งโลกอนาคตของผู้นำยุคใหม่ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต ประกอบด้ว

  1. Creative Conception ความสามารถในการก้าวข้ามกรอบความคิด เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่หลากหลายและแปลกใหม่
  2. Logical Investigation ความสามารถในการใช้เหตุผลวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อประเมินผล
  3. Wicked-Problem Self-Efficacy ความสามารถในการตรวจสอบและเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาซับซ้อนที่เกิดขึ้น
  4. Connectedness ความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้อื่นและแสดงการตอบสนองระหว่างกันอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์และอยู่ร่วมกันอย่างที่ต้องการ
  5. Virtual Collaboration ความสามารถในการประสานงานและทำงานอย่างมีประสิทธิผล ผ่านช่องทางต่างๆ โดยไม่มีพรมแดนด้านพื้นที่และเวลา
  6. Life-Long Learning Experimentation ความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสมัครใจ

จากเทรนด์ทักษะที่จำเป็นในการทำงานทั้ง 6 ข้อนี้ ทำให้ สลิงชอท กรุ๊ป ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้นำและองค์กร ได้มีแนวคิดพัฒนาเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้นำและคนทำงานสามารถเพิ่มทักษะการทำงานได้ง่ายและไร้ข้อจำกัด โดยได้จับมือกับบริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทสตาร์ทอัพด้านการศึกษา ที่ประสบความสำเร็จจากการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มมากกว่า 15,000  ราย เพื่อพัฒนาและเปิดตัว “OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์” รายแรกในไทย แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนไลน์ที่จะกลายเป็นตัวช่วยสำคัญของผู้นำองค์กรยุคใหม่ นำพาองค์กรให้สามารถก้าวผ่านยุคดิจิทัล ดิสรัปชั่น

“OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์” ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนสามารถเพิ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต  ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบ Pain-Point ของผู้นำไทย ที่มีเวลาจำกัดในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจต่างๆ ในโลกยุคดิจิทัล ดิสรัปชั่น ที่แข่งขันกันที่ความเร็ว ซึ่ง “OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์” เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถเลือกนัดหมายตาราง และรับการโค้ชจากโค้ชที่ผ่านการรับรองจากสลิงชอท ได้ทุกที่ ทุกเวลา

โดย ดร.สุทธิโสพรรณ มองกลุ่มเป้าหมายของ “OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์” เป็น กลุ่มคนทำงาน นักธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการที่ต้องการโค้ช และกลุ่มผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูงในองค์กรธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มนำหลักสูตร “Coaching in Transition” (สู่ก้าวที่แกร่ง) เป็นหลักสูตรแรกที่ลงในแพลตฟอร์ม และมีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตร ให้ครอบคลุมทั้งชีวิตในและนอกการทำงานของผู้นำไทย โดยจะนำทั้งหลักสูตรสำหรับการทำงาน เช่น โค้ชสำหรับผู้บริหาร การโค้ชสำหรับธุรกิจ การโค้ชแนะนำอาชีพ และการโค้ชด้านการใช้ชีวิตและกิจกรรมที่สนใจ เช่น การโค้ชสำหรับพ่อแม่ และการโค้ชสำหรับนักกีฬา

คาดว่าหลังเปิดตัวจะมีผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่า 300 ราย และการเพิ่มแพลตฟอร์มใหม่ครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รายได้รวมบริษัทเติบโต 45% ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ด้าน ธกานต์ อานันโทไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด สตาร์ทอัพด้านการศึกษา เผยถึงความสำคัญของการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับการเรียนรู้ในองค์กร ซึ่งผู้เรียนมีความต้องการข้อมูลที่รวดเร็วและสามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล ดังนั้น องค์กรจึงจำเป็นต้องปรับตัวด้วยการสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้บุคลากรในองค์กรสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

“OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์ เป็นการนำเอาประสบการณ์ของผู้ใช้จากการพัฒนาแพลตฟอร์มสอนภาษาอังกฤษออนไลน์โกลบิช มาประสานกับประสบการณ์ของผู้ได้รับการโค้ชและโค้ช โดยการพัฒนาฟีเจอร์ที่เหมาะกับการโค้ช เช่นเดียวกับการโค้ชแบบตัวต่อตัว อาทิ วิดีโอคอล เพื่อให้สามารถมองเห็นกันทั้งโค้ชและผู้รับการโค้ชผ่านวิดีโอคอล สามารถส่งไฟล์ถึงกันได้อย่างครบครัน หรือไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับการเขียนเหมือนการใช้กระดาษ นอกจากนี้ ยังมีระบบติดตามและประเมินผลการโค้ช ซึ่งจะเก็บข้อมูลในการโค้ชทั้งหมด ทำให้โค้ช ผู้ได้รับการโค้ช รวมไปถึงองค์กรสามารถติดตามข้อมูลจากการโค้ช เพื่อนำไปวิเคราะห์และสรุปผลได้อย่างครบถ้วน”

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว